Voor gemeenten door gemeenten

Voor gemeenten door gemeenten

Jaarlijkse bijstelling van het instrument

In 2004 is Benchmarking Publiekszaken gestart met 40 gemeenten. Deze hebben gezamenlijk dat jaar veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van dit vergelijk- en leerinstrument. Juist omdat het de gemeenten zijn die de benchmark hebben ontwikkeld, sluit de benchmark bijzonder goed aan op de wensen van veel andere gemeenten. Uiteindelijk zijn het dus de gemeenten die elkaar in staat stellen om de dienstverlening op een steeds hoger niveau te krijgen. Benchmarking is een flexibel instrument dat aan te passen is aan veranderende wensen en situaties.

Als na de jaarlijkse evaluaties blijkt dat aanpassingen nodig zijn, worden die doorgevoerd om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Bovendien wordt de voortgang en inhoud van het project periodiek besproken met een stuurgroep waarin (naast de NVVB) een aantal deelnemers vertegenwoordigd is.

Een moment a.u.b.