welkom

Inzicht - Kennisdeling - Prestatieverbetering

Rol van de benchmark

Burgers hebben verschillende rollen: klant, kiezer, onderdaan, partner, wijkbewoner, belastingbetaler. Wanneer u betrokken bent bij de burger als klant, dan is Benchmarking Publiekszaken het aangewezen instrument om de stand van zaken te meten en te verbeteren. Aan Benchmarking Publiekszaken nemen al circa 80 gemeenten deel. Ze meten en vergelijken hun prestaties onderling zodat ze van elkaar kunnen leren.

Op het openbare deel van deze website kunt u rondkijken wat het project precies inhoudt. Deelnemers communiceren via het besloten deel.

Benchmarking Publiekszaken is in 2004 ontstaan mede op initiatief van VNG en NVVB.

 

NIEUW IN 2015

Benchmarking Publiekszaken en de NVVB slaan de handen ineen voor het Dashboard Dienstverlening. Vanaf begin 2015 zal het Dashboard Dienstverlening hét stuur- en verbeterinstrument zijn voor dienstverlening voor uw gemeente.

Klik op de link voor meer informatie en om u aan te melden voor het Dashboard Dienstverlening.

 

 

 

 

 

Inloggen

Benchmarking Publiekszaken wordt uitgevoerd door:

       

Benchmarking Publiekszaken beschikt ook in 2013 over het certificaat Benchmarking  en de aanvullende module Benchlearning volgens de nieuwe normen van KING. Dit toont aan dat Benchmarking Publiekszaken voldoet aan strenge, onafhankelijk getoetste kwaliteitscriteria. Klik op deze link voor de website van KING met informatie over het keurmerk.


      

Een moment a.u.b.